Kaart van Deventer

Op bevel van keizer Karel en Filips II heeft Jacob van Deventer (1500/1503-1575) 73 gebieden van de Spaanse Nederlanden in kaart gebracht tussen 1550 en 1565. De kaarten waren voltooid in december 1571. In de provincie Luxemburg kwamen Aarlen, Bastogne en Chiny aan de beurt. De kaart van Chiny (1565) toont ons de oude kern met het nu nog herkenbare stratenpatroon. Voor de vesting bevindt zich de slotgracht met ten oosten een toren en ten westen de ingangspoort naar de oude kerk en omliggende straatjes. De vierkante slottoren (donjon) op de uitloper domineert het geheel en bewaakt de toegang naar de vallei met de molen. Buiten de muren heeft het stadje heeft zich verder naar het zuiden uitgebreid volgens het typische Gaumse schema (ruime straat met een verbreding waar soms een kerk staat).

A. MATTHYS en G. HOSSEY, Le castrum comtal de Chiny, Archaeologia Belgica, 211, Bruxelles, 1979, p. 8 et 9

Prentbriefkaart uit begin 20ste eeuw.

Panorama vanuit “la Roche du Corbeau” naar het Quartier du Fort en le Liry. Ook hier zijn de oevers en de hellingen als weidegrond of hooiland in gebruik. Veeteelt was een belangrijke bron van inkomsten, veel woonhuizen waren vroeger boerderijen. Het eerste woonhuis rechts is het huidige hotel “le Point de Vue”.

Chiny vandaag vanuit “le Haut du Terme”.

Chiny vandaag vanuit “le Haut du Terme”. Zoom.

Prentbriefkaart uit begin 20ste eeuw.

Panorama van Chiny vanuit “le Haut du Terme”. Men begrijpt de keuze van de locatie voor de vesting op de rotspunt waarvan alle hellingen in de Middeleeuwen ontbost waren. Op de postkaart zijn alle hellingen weidegronden en waar nu het hotel “le Point de Vue” staat, bevindt zich een woonhuis.

Prentbriefkaart uit de jaren ’70. Luchtfoto: Quartier du Fort vanuit het zuiden.

Men onderscheidt er duidelijk de Rue du Vivier, de vroegere vestinggracht, waarlangs men in de eerste helft van de 19de eeuw huizen heeft gebouwd.

Prentbriefkaart uit de jaren ’70.

Luchtfoto: Chiny vanuit het zuiden.