Chiny als handelsstad in de 13de en 14de eeuw

De rol van Chiny als handelsstad is onduidelijk. De inwoners van dit kleine stadje genieten sinds lang van privileges. (1173: liberi homines et castelani de Chisnei). Nadat Chiny als hoofdstad werd verlaten voor Ivois en Montmédy, wil graaf Arnold I er nieuwe bewoners lokken en handelsbetrekkingen aanknopen. In het charter van 1301 kent hij de burgers ongehoorde privileges toe: vrijstelling van vele lasten en plichten (uitgezonderd wachtlopen), vrije jacht en houtkap. Ook markten en jaarmarkten in Chiny (stad of graafschap?) en Luxemburg (?) worden vrijgesteld van belastingen. Het gebruik van bepaalde maten (wijnmaat van Beaumont, granen volgens het oude recht,...) in het charter doet vermoeden dat de lokale markt van Chiny al lange tijd bestaat. Einde 14de eeuw is er een markthal en vinden we ook lommerds (geldschieters).

Jean-Marie YANTE, Préoccupations économiques des comtes de Chiny (ca 1200-1364), in Herbeumont, LIIe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, Cinquième Congrès de l’Association des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique, 2000, t. II, p 271.

Het charter dat Chiny zijn stadsrechten verleent is verloren gegaan. In latere kopieën wordt ernaar gerefereerd, o.a. de kopie van Duhattoy, koninklijk notaris in Chiny (20 april 1742).

Dit document van 21 november 1787 maakt melding van de hal van Chiny (staatsarchief van Aarlen). Is de hal nog in gebruik, nog in goede staat? Florenville heeft sinds geruime tijd de commerciële rol overgenomen, er zijn immers goede verbindingen met de omliggende steden Virton, Aarlen, Neufchâteau, Bouillon, Sedan en Carignan. Een gerechtelijke uitspraak uit 1643 beantwoordt deze vragen gedeeltelijk: “Florenville heeft het recht wekelijkse markten en meerdere jaarmarkten te houden mits betaling van standrechten aan het rijk. Dergelijke markten worden niet in Chiny gehouden.”

Florenville, exposition du 700e anniversaire de l’affranchissement au droit de Beaumont, 1273-1973 [tentoonstelling over 700 jaar rechten volgens het charter van Beaumont], 1973, druk gebr. Michel, Virton, p 132-133.