Economische prioriteiten/zorgen/problemen van de graven van Chiny (ca 1200-1364)

Het toegenomen handelsverkeer en de noden van de schatkist leiden tot een verveelvoudiging van tolheffing, winage of oversteek- en inkombelasting, zowel in het graafschap Chiny en het graafschap Luxemburg, als in de omliggende vorstendommen. Overal verschijnen tolposten aangezien de wegen niet eenduidig zijn en klerken zijn aanhoudend op zoek naar “zwartrijders” op alternatieve wegen.
De grotere verkeersdrukte door de economische opleving vanaf de 11de en 12de eeuw vraagt om meer veiligheid. Steeds meer reizigers en konvooien worden begeleid mits betaling. Deze heffing, aanvankelijk een voorrecht van de koning, hebben de graven zich in de 13de eeuw toegeëigend. Een echte wegenpolitiek was er echter niet.

Jean-Marie YANTE, in Herbeumont, LIIe Congres van de Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, Vijfde Congres van de Association des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique, 2000, t. II, p 267-269.

Lodewijk V van Loon

Graaf van Chiny (1268-1299), geboren rond 1235 en overleden eind 1299. Zoon van Arnold IV, graaf van Loon, en van Johanna, gravin van Chiny.

Reeds voor hun overlijden verdeelden de ouders het grond gebied tussen hun zonen, zo werd Lodewijk V in 1268 graaf van Chiny, en Jan I graaf van Loon.
Lodewijk V trad rond 1258 in het huwelijk met Johanna van Bar (1225-1299), dochter van Hendrik II van Bar en Philippa van Dreux. Zij hadden geen kinderen en na Lodewijks dood kwam Chiny toe aan zijn neef Arnold V van Loon.
In 1285 organiseerde Lodewijk V één der grootste middeleeuwse steekspelen in Chauvency-le-Château. Meer dan 500 ridders namen deel. Het toernooi werd in verzen vereeuwigd door de troubadour Jacques Bretel.

Contrazegel. Een zegel is een afdruk in was of lak om de echtheid en de vertrouwelijkheid van een document te waarborgen. In het begin had een zegel slechts een afdruk aan één zijde, maar voor nog meer zekerheid werd later aan beide zijden een stempel aangebracht (zegel + contra-zegel). Voor de eerste zegels werd bijenwas benut.

Naar Wikipedia.

Arnold V van Loon

Arnold V was graaf van Loon van 1279 tot 1323 en was tevens graaf Arnold III van Chiny tussen 1299 en 1310. Hij was zoon van Jan I, graaf van Loon, en van Mathilde de Juliers.
Als jonge graaf trok hij ten strijde tegen Siegfried von Westerburg, aartsbisschop van Keulen. Hij werd echter krijgsgevangen genomen en kwam pas vrij na betaling van een fors losgeld.
Bij het overlijden van zijn vader moest hij diens echtgenote Isabelle de Condé (zijn stiefmoeder) in 1281 een weduwegift nalaten, en Warcq, Agimont en Givet aan haar kinderen Jan en Jacquemin. Het graafschap Loon mocht hij behouden, wat hem toeliet om te trouwen met Margaretha van Vianden.
Hij stond aan het hoofd van een legerkorps van Jan I, hertog van Brabant, en behaalde mee de overwinning in de slag van Woeringen aan de Rijn (5 juni 1288). Dit maakte een eind aan de Limburgse successieoorlog tussen graaf Reinoud van Gelre en de hertog van Brabant.
IBij de dood van zijn oom Lodewijk V (1299) erfde hij het graafschap Chiny.
Hij droeg bij tot de beroemde vrede van Fexhe (18 juni 1316) die de scheiding der machten regelde tussen de prins, de kerk, de adel en de steden van het prinsdom Luik en haar hoofdstad.
Bij opstanden in de steden in Luik en in Brabant steunde hij de adel.
Tegen het einde van zijn heerschappij trok hij zich geleidelijk terug ten voordele van zijn zoon Lodewijk IV.
Hij overleed op 22 augustus 1327 en werd begraven in de abdij van Averbode.

Naar Wikipedia.