Religieuze gebouwen

Om een priorij op te richten die van de Sint-Arnoldabdij uit Metz afhangt, schenkt graaf Arnold II (1068-1106) landerijen aan de Sint-Walburgiskerk in 1097. Deze kerk “ecclesiam sanctae Walburgis” ligt “infra castrum”. Uit documenten blijkt dat deze “kerk” in feite de kleine kasteelkapel was. Onderzoek naar de patroonheilige - in deze streek - toont aan dat de stichting van na midden 10de eeuw dateert. In de Atlas van Deventer (1565) staat de kerk als enig religieus gebouw in Chiny vermeld. Het kerkgebeuren vindt echter plaats in Jamoigne tot eind 16de eeuw.
Tussen 1565 en 1607 wordt naast de priorijkerk een tweede kapel gebouwd, gewijd aan Sint-Elisabeth en Margriet, ten gevolge van een twist om de priorij tussen de Benedictijnen uit Metz en de Jezuïeten uit Luxemburg. De Sint-Walburgiskerk blijft bestaan tot begin 19de eeuw.

Naar A. MATTHYS et G. HOSSEY, Le castrum comtal de Chiny, Archaeologia Belgica, 211, Brussel, 1979, p. 22 en 24.

Opgravingen in het oude kerkhof

Bij opgravingen in 1968 brachten zeven sleuven weinig aan het licht. Door latere begrafenissen werd de bodem compleet omgewoeld en de weinige stukken muur gaven geen globaal inzicht.

A. Matthys en G. Hossey, Le castrum comtal de Chiny, Archaeologia Belgica, 211, Brussel, 1979, p.22.

(Zie ook andere foto’s.)

Prentkaart van de ‘Quartier du Fort’ bij het oude kerkhof (begin 20ste eeuw). Voor de huizen links bevindt zich nog de oude middeleeuwse weg. Hij raakte in onbruik en werd een deel van het erf.

Camille Barthélemy : kunstschilder

Geboren op 28 november 1890 in hartje Virton.
Opgemerkt door zijn leraar tekenen in het gemeentelijk college die hem aanmoedigde tot het volgen van kunstonderwijs aan de Academie voor Schone Kunsten in Brussel (1906-1914). Hij begon als decoratieschilder en gaf vanaf 1916 les tekenen en knutselen in het middelbaar onderwijs in Schaarbeek en Diest. Ondertussen schilderde hij in zijn vrije tijd. Zijn eerste werken uit Vlaanderen waren duidelijk door de impressionisten beïnvloed. In zijn later werk uit de Ardennen werden de kleuren krachtiger en de vormen geometrischer. Hij exposeerde in Brussel in 1931 “de Ardennen in de sneeuw” en werd beschouwd als een der besten uit de streek.
Daarna keerde hij terug naar zijn geboortestreek en vestigde zich in Chiny om er zich uitsluitend aan de schilderkunst te wijden. (In 1922 had hij er met zijn echtgenote Irène Fech, lerares in Aarlen, een huis gekocht.)
Zijn reizen in Luxemburg, Frankrijk (Tarn, Lot en Aveyron), Spanje en Marokko inspireerden hem tot heldere en stevige werken. Ook in zijn etsen toonde hij zich een krachtig graveur.
Hij overleed in het ziekenhuis van zijn geboortedorp Saint-Mard (Virton) op 12 januari 1961. Hij was 70 jaar oud. Met hem verloren de Gaumestreek en de provincie Luxemburg één van hun grootste kunstenaars.

Naar www.museesgaumais.be

De gemeenschapsoven

De dorpelingen waren verplicht gebruik te maken van de gemeenschapsoven en hiervoor rechten te betalen. Ze waren wel vrijgesteld van houtaanvoer en onderhoudswerken. De rechten kwamen toe aan de provoost van Chiny (beschreven in de rekeningen van Chiny, 1330).
In een verslag van 1741 over het bosbeheer van Chiny beschrijft auditeur De Berg de oven : binnenmaat 13 voet 10 duim, hoogte 5 voet 8 duim (4,25 m en 1,75 m hoog). Er wordt 4 maal per week gebakken, op twee verschillende dagen.
Veertig jaar later raakte de oven in onbruik.

De transcriptie van de originele oud-Franse tekst vindt u via de Franstalige QR-code.