Het toernooi van Chauvency (oktober 1285)

In oktober 1285 organiseert Lodewijk V van Loon, graaf van Chiny (1268-1299, grootse steekspelen in Chauvency-le-Château (F) gelegen tussen de Chiers en de Maas bij Montmédy. Dankzij de dichtkunst van de troubadour Jacques Bretel hebben we een gedetailleerd beeld van dit toernooi dat na de zomerhitte werd gehouden. Meer dan 500 ridders gingen op de uitnodiging in. Ze kwamen niet alleen: herauten kondigden plechtig de strijders aan. Verder waren ze vergezeld van pages, dienstknechten, schildknapen, palfreniers, minstrelen, zangers, dichters, koks, enz. Gezien de grote toeloop (5 à 6000 man) werden de gasten vanaf 30 september ondergebracht in het kasteel, in tenten, maar ook in Montmédy. De steekspelen, een uitputtende en gevaarlijke sport, hadden plaats op 1 en 2 oktober.

Van heinde en verre komen toeschouwers, ambachtslui, handelaars, boeren, bankiers, dokters, acrobaten en jongleurs, prostituees... Alles bij elkaar waren er zo’n 8 à 10 000 man aanwezig.

De ridders en andere hoge heren kwamen uit de verre omgeving (Duitsland, Elzas, Picardië, , Ile de France, Vlaanderen, Brabant, Limburg, Haspengouw, Bourgondië, Champagne, Engeland, …). De graaf van Chiny, verwant met machtige families, nodigde onder andere de invloedrijke hertog Hendrik VI van Luxemburg (1281-1288) met zijn vrouw Beatrijs en zijn broer Valéran van Ligny uit.

De meeste heren spraken Frans, een minderheid echter Duits.

Bron: http://patrimoine-de-lorraine.blogspot.be

Het recht van Beaumont in het graafschap / hertogdom Luxemburg (XIIe – XVIIIe eeuw)

Zijn het de nieuwe Naamse gewoontes die opgang maken tijdens het bewind van Hendrik de Blinde (1136 – 1186)? Of is het de invloed van het graafschap Bar? Alleszins verkregen tachtig steden, waarvan veertig in het graafschap Luxemburg, hun rechten volgens het charter van Beaumont door Willem van Champagne (ook bisschop van Reims). Het gaat om één van de meest liberale wetgevingen van Europa die de verkiezing van het lokale bestuur, rechtspleging, belasting en handel regelt. Deze wet wordt in 1775 afgeschaft door de keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk die alle macht naar zich toetrok en burgemeester en schepenen voor het leven benoemde.

Referenties : Lor-204 ; RouNa-207-208. – Institut Destrée (Paul Delforge en Marie Dewez) – Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé en Martin Gilson) – http://connaitrelawallonie.wallonie.be

Beaumont-en-Argonne

Franse gemeente in het departement Ardennen (regio Champagne-Ardenne) op 38 km van Chiny. Bezienswaardig zijn de kerk met toren in de vorm van een obus beïnvloed door de Groote Oorlog, een gebouw met arcades rond het kerkplein en de typische straatjes. Een gedenkplaat herinnert ons eraan dat het bovenvermeld charter genoemd werd naar deze gemeente.

Biljoenen munt van Lodewijk VI, graaf van Chiny (1310-1336)

Arnold III van Loon erfde het graafschap Chiny in 1299 van zijn oom Lodewijk V. Hij liet in Yvoix een dubbele parisis slaan, die leek op de koninklijke Franse munt die van 1295 tot 1303 werd uitgebracht. In 1310 betrok hij zijn zoon Louis VI bij het bestuur van het graafschap Chiny en liet hem het graafschap Loon over eind 1323. Ook deze liet verschillende imitaties slaan in Yvoix: Engelse sterling, dubbele parisis en Luikse volant.
Deze biljoenen munt (een “bourgeois”) is een imitatie van de bourgeois-munt die Filips de Schone in 1311 in Frankrijk liet slaan. Het verschil is onder andere zichtbaar in de wijziging van verschillende inscripties, zoals graaf Lodewijks naam in plaats van de koninklijke titulatuur.

Source : www.numisbids.com