De Onze-Lieve-Vrouwkapel van Luxemburg

De mis wordt er soms gelezen, onder andere op 8 september. In processie brengen de vierde en vijfde zondag na Pasen de geestelijken en gelovigen het beeld van de Heilige Maagd naar de parochiekerk. De zondag daarop wordt ze in processie teruggevoerd. Deze ceremonie trok vroeger een menigte uit de naburige dorpen aan, het leek wel een bedevaart.

De huidige kapel vervangt het oude open kapelletje dat zich aan de overkant van de straat bevond. Ze werd om de stenen afgebroken door de aannemer belast met de bouw van de nieuwe kapel. Ook de molenstenen van de “moulin Vignol” (bij de huidige camping) moesten er aan geloven. Voor het transport waren de voermannen van corvee – onbetaald…

Bij de afbraak van de kapel vond men aan de onderzijde van de ingangstreden inscripties. Het waren de vroegere grafstenen van lokale edelen. De hoogste ambtenaar van de gemeente, laten we zijn naam zedig verzwijgen, werd om raad gevraagd: “Hoge heren hoeven niet langer herinnerd te worden dan gewone burgers.” en de stenen werden op zijn bevel in stukken geslagen en in de muren verwerkt.

Naar nota’s van Paul Merlot (Chiny 1882 – Brussel 1938) in La vie à Chiny de 1815 à 1914, reflet d’une société rurale, Jean-Marie MOREAU, 1983, p. 75, 76.